LOGO

Nano-scale Supplier

You are a spy.

Home

產品項目

奈米碳管結構CNT

奈米金屬材料

奈米金屬氧化物半導體

二氧化氯ClO2

膠原胜肽螯合鈣

儀器類

研討會訊息

人力資源

聯絡我們


歐付保行動支付


Workshop
 
         
 

2007 中草藥應用開發與技術 

2006 奈米產業技術研討會

2006 奈米機電系統基礎技術培訓班

2005 奈米機電系統基礎技術培訓班

2005 奈米產業技術研討會

2004 奈米產業技術研討會

 

 

 


(c)2011 Centron Biochemistry Technology Co., Ltd. All rights reserved. 適用解析度1024*768 
Tel:886-2-2754-3613                 Fax:886-2-2754-8859                 cbt@ms8.hinet.net

( 2011.6.27日起,匡元生化科技有限公司 變更新名稱 )